Każdy właściciel, czy zarządca nieruchomości musi raz na jakiś określony czas przeprowadzić przeglądy budowlane w posiadanych przez siebie budynkach. Wykonują je doświadczone firmy, które mają wszystkie przewidziane przepisami prawnymi uprawnienia pozwalające na wykonywanie takich czynności.

Dbanie o budynek

przeglądy i winoPrzeglądy budowlane mogą obejmować wiele zagadnień związanych z żywotnością domu, czy większej budowli, pozwolą też określić, co jest konieczne do poprawienia podczas następnego remontu kapitalnego budynku. Zwykle przeglądy budowlane są robione kompleksowo, gdzie specjaliści danego zagadnienia całościowo sprawdzają budynek, ale niektóre aspekty muszą być badane częściej.

I tak na przykład około raz na rok sprawdza się kanały wentylacyjne, czy nie są zatkane i czy są w stanie odprowadzać i doprowadzać powietrze do pomieszczeń. To, czy działają sprawnie jest ważne szczególnie w kuchni i w łazience, gdzie działają urządzenia spalające gaz – kuchenka oraz piecyk do grzania wody.

To jest konieczne

zrób przeglądPrzeglądy budowlane w zakresie badania wentylacji pionowej mogą więc ochronić domowników nawet przed takimi zdarzeniami, jak zatrucie gazem, czy spalinami, bowiem jeśli dwutlenek węgla i inne szkodliwe substancje powstałe w wyniku spalania gazu nie będą odprowadzane przez szyby klimatyzacyjne, może dość do zaczadzenia i poważnego uszczerbku na zdrowiu.

Ponadto kontrole budowlane określą, czy z innymi elementami infrastruktury budynku, takimi jak instalacje elektryczne, czy wodne i kanalizacyjne również jest wszystko w porządku. Jeśli nie – natychmiast trzeba przeprowadzić potrzebne konserwacje.